Centrum emočného zdravia a edukácie

V našom centre máme záujem pomôcť ľuďom riešiť problematické fungovanie vo vzťahoch, bolesť z utrpenia svojho i svojich blízkych. Každé utrpenie ovplyvňuje všetkých členov rodiny, a zároveň nezdravé fungovanie rodiny ovplyvňuje správanie a zdravie každého jej člena. Preto sa zameriavame nielen na pomoc individuálnemu klientovi, ale kompletne celej rodine. Vo svojej práci vychádzame z prístupu psychodynamickej psychoterapie. Za odokrývaním nevedomých konfliktov sa môžu vynoriť traumatické zranenia, ktoré liečime pomocou špecifických techník pre spracovanie traumy.

V prípade potreby ponúkame aj možnosť online terapie.

Informáciu o aktuálnej dostupnosti jednotlivých členov nášho tímu nájdete tu.

Bližšie informácie o aktuálnom režime nájdete tu (aktualizované 6.10. 2023).

Mgr. Alena Hrčková

andragogička a psychoterapeutka

MUDr. Igor Kundrát

psychiater a psychoterapeut
(sedenia aj anglickom jazyku)

Mgr. Jana Zajíčková

psychologička a psychoterapeutka

 

PhDr. Elena Tomková

psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Lucia Závacká

psychologička a psychoterapeutka
(sedenia aj v anglickom jazyku)

 

Mgr. Ivana Guzmická

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Sílešová

psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Marta Lazíková

psychologička a psychoterapeutka

Mgr. et Mgr. Valéria Lipková

andragogička, psychologička,
psychoterapeutka vo výcviku