Centrum emočného zdravia a edukácie

V našom Centre máme záujem pomôcť ľuďom riešiť problematické fungovanie vo vzťahoch, bolesť z utrpenia svojho i svojich blízkych. Každé utrpenie ovplyvňuje všetkých členov rodiny, a zároveň nezdravé fungovanie rodiny ovplyvňuje správanie a zdravie každého jej člena. Preto sa v našom Centre zameriavame nielen na pomoc individuálnemu klientovi, ale kompletne celej rodine. Vo svojej práci vychádzame z prístupu psychodynamickej psychoterapie. Za odokrývaním nevedomých konfliktov sa môžu vynoriť traumatické zranenia, ktoré liečime pomocou špecifických techník pre spracovanie traumy.

V súčasnej epidemiologickej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu Vám ponúkame možnosť online terapie.

Mgr. Alena Hrčková

andragogička a psychoterapeutka

Mgr. Katarína Štefaničiaková

špeciálna pedagogička a psychoterapeutka

MUDr. Martin Ondrejkovič

psychiater a psychoterapeut (sedenia aj v angl. jazyku)

MUDr. Igor Kundrát

psychiater a psychoterapeut (sedenia aj v angl. jazyku)

Mgr. Marta Lazíková Merešová

psychologička a psychoterapeutka