Centrum emočného zdravia a edukácie

V našom centre máme záujem pomôcť ľuďom riešiť problematické fungovanie vo vzťahoch, bolesť z utrpenia svojho i svojich blízkych. Každé utrpenie ovplyvňuje všetkých členov rodiny, a zároveň nezdravé fungovanie rodiny ovplyvňuje správanie a zdravie každého jej člena. Preto sa zameriavame nielen na pomoc individuálnemu klientovi, ale kompletne celej rodine. Vo svojej práci vychádzame z prístupu psychodynamickej psychoterapie. Za odokrývaním nevedomých konfliktov sa môžu vynoriť traumatické zranenia, ktoré liečime pomocou špecifických techník pre spracovanie traumy.

V súčasnej epidemiologickej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu Vám v prípade potreby ponúkame aj možnosť online terapie.

Informáciu o aktuálnej dostupnosti jednotlivých členov nášho tímu nájdete tu.

Bližšie informácie o aktuálnom režime nájdete tu (aktualizované 4. 1. 2021).

Mgr. Alena Hrčková

andragogička a psychoterapeutka

MUDr. Igor Kundrát

psychiater a psychoterapeut
(sedenia aj anglickom jazyku)

Mgr. Katarína Štefaničiaková

špeciálna pedagogička a psychoterapeutka

 

MUDr. Dana Benčíková

psychiatrička a psychoterapeutka

PhDr. Elena Tomková

psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Lucia Závacká

psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Marta Lazíková Merešová

psychologička a psychoterapeutka


Bývalí členovia tímu:

MUDr. Martin Ondrejkovič
psychiater a psychoterapeut (máj 2020 – apríl 2021)