Dostupnosť členov tímu

Dostupnosť jednotlivých členov tímu aktualizovaná dňa 10. 5. 2022.

Aktuálne sú dostupní šiesti členovia nášho tímu.

Mgr. Alena Hrčková 2-4 týždne
MUDr. Igor Kundrát aktuálne neprijíma nových klientov
Mgr. Jana Zajíčková 2-4 týždne
MUDr. Dana Benčíková aktuálne neprijíma nových klientov
PhDr. Elena Tomková 2-4 týždne
Mgr. Lucia Závacká 2-4 týždne
Mgr. Ivana Guzmická 2-4 týždne
Mgr. Zuzana Sílešová 2-4 týždne
Mgr. Marta Lazíková Merešová aktuálne neprijíma nových klientov