Dostupnosť členov tímu

Dostupnosť jednotlivých členov tímu aktualizovaná dňa 22. 05. 2023.

Aktuálne sú dostupní šiesti členovia nášho tímu.


Mgr. Alena Hrčková 1-3 mesiace
MUDr. Igor Kundrát aktuálne neprijíma nových klientov
MUDr. Zuzana Paukovová aktuálne neprijíma nových klientov
Mgr. Jana Zajíčková 1-3 mesiace
Mgr. Lucia Závacká 1-3 mesiace
Mgr. Ivana Guzmická 1-3 mesiace
Mgr. Zuzana Sílešová 1-3 mesiace
PhDr. Elena Tomková 1-3 mesiace
Mgr. Marta Lazíková Merešová aktuálne neprijíma nových klientov