Diagnostika a terapia podľa Dr. Sindelar

Metóda Sindelar je určená pre deti a dospelých s ťažkosťami v čítaní, písaní, počítaní alebo/a s ťažkosťami s pozornosťou a aktivitou. Tréning je vhodný aj ako prevencia prepuknutiu symptómov porúch učenia a správania.

Na určenie presného terapeutického plánu, je najskôr potrebná diagnostika. Diagnostikou sa určí presný profil deficitov čiastkových funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, priestorová orientácia a iné.) a podľa výsledkov sa nastaví tréningový plán.

Trénuje sa v domácom prostredí 10 minút denne pomocou pracovných zošitov. Tréning vyžaduje pravidelné kontroly, spravidla raz za 4–6 týždňov. Dĺžka diagnostiky a tréningu závisí od množstva čiastkových deficitov a individuálnych charakteristík cvičiaceho.