Psychoterapia

V procese psychoterapie odkrývame nevedomé vnútorné konflikty, ktoré spôsobujú doteraz nepochopiteľné problémy (od vzťahových nedorozumení až po ťažké psychosomatické prejavy), budujeme nový spôsob zvládania náročných alebo konfliktných situácií. Psychoterapeut Vás sprevádza Vašim životom a spolu s Vami lieči intrapsychické napätia a bloky.

Psychoterapia prebieha formou individuálnej alebo skupinovej terapie.