Terapia hrou

Terapia hrou je pre deti to isté ako psychoterapia pre dospelých. U detí do približne 11 rokov je totiž hra ich prirodzeným komunikačným prostriedkom, pomocou ktorej vyjadrujú v symbolickej podobe svoje myšlienky, pocity,  túžby a obavy. Hračky a hra sú ich slovom aj rečou.

Terapia hrou napomáha deťom k ich optimálnemu psychickému vývinu tým, že ich učí spoznávať a akceptovať seba. Zvyšuje sebahodnotenie, sebavedomie a sebakontrolu dieťaťa.  Deti sa učia hľadať efektívne spôsoby riešenia problémov, byť aktívnejšie, samostatnejšie, zodpovednejšie, menej ovládané náladami… Následne dokážu využívať takto získané skúsenosti a automaticky ich zaradiť do svojho reálneho života.

Cez terapiu hrou sa môžeme dostať bližšie do sveta dieťaťa a pochopiť tak príčiny jeho zmeneného správania (strach, úzkosť, agresívne prejavy v škole, v rodine, medzi rovesníkmi alebo súrodencami ). Pomáha dieťaťu zvládať náročné zmeny v jeho sociálnom prostredí (narodenie súrodenca, rozvod rodičov, smrť blízkej osoby, prípadne ak bolo svedkom násilia al. dokonca jeho obeťou…). Napomáha k psychickej vyrovnanosti dieťaťa pri vážnych telesných ochoreniach. Zároveň môže pôsobiť preventívne a pomáhať  deťom v osobnostnom a emocionálnom rozvoji.