Škola emócií pre každého

Chceš porozumieť svojim emóciám a naučiť sa s nimi pracovať?

Pochopte svoje emócie pomocou nástroja Trojuholník zmeny®
Upokojte svoju emocionálnu myseľ a telo.
Získajte nástroje na zmiernenie úzkosti a depresie.
Znížte množstvo spúšťačov a ničivú silu negatívnych emócií.
Prekonajte traumy, zranenia a emocionálne výzvy.

Založené na programe Emotion Education 101
Hilary Jacobs Hendel LCSW a Heather Sanford LCSW, MPA
Preložené a modifikované:
MUDr. Igor Kundrát
Mgr. Alenka Hrčková

termíny úvodného seminára:

Zážitkový seminár v trvaní 90min. 

Termíny:
24.1.2024; 21.2.2024, 20.03. 2024 a 24.04. 2024 – registrácia uzavretá

Termín 5:
Ďalšie termíny pripravujeme.

Tento tréning vytvára priestor pre zážitkové učenie – možno novú
skúsenosť pre mnohých – v bezpečnom a podpornom prostredí.

Max. počet účastníkov je 10. Cena 30 €/osoba.

Kontakt v prípade otázok ohľadom registrácie alebo samotného podujatia emailom na: centrum@emocnezdravie.sk alebo telefonicky na: +421 905 263 765.  

Cyklus seminárov bude prebiehať priestoroch Centra emočného zdravia a edukácie, na Karpatskej ul. č. 6 v Bratislave.

Pre koho je cyklus seminárov určený

pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zvládať svoje emócie, porozumieť a  pracovať s nimi, získať sebaregulačné zručnosti a zlepšiť schopnosť vciťovať sa do iných ľudí. 

8 dielny interaktívny workshop

Obsah vzdelávania Školy emócií

Účelom tréningu je naučiť základy vzdelania, ako spracovávať svoje emócie, pre mladých tínedžerov i dospelých. Schopnosť zvládať svoje emócie a schopnosť vciťovať sa do iných ľudí je súčasťou emocionálnej inteligencie. Emočne inteligentní ľudia majú dobrý vzťah sami so sebou a tiež dokážu odhadnúť, aké pocity svojím jednaním vyvolávajú u druhých. Vzdelávanie o emóciách nie je súčasťou tradičného vzdelávania v Spojených štátoch a pravdepodobne ani v mnohých iných krajinách vo svete. Nie je preto prekvapujúce, že ľudia majú problémy vo vzťahoch s inými ľuďmi a i sami so sebou, keď nemajú základné vzdelanie, ktoré by im umožnilo všímať si, prežívať a spracovávať svoje emócie. 

Ľudia často trávia svoj život potláčaním emócií, aby prežili v sociálnych situáciách, ktoré v živote zažívajú. Keďže tieto lekcie zahŕňajú riadené cvičenia na všímanie, prežívanie a spracovanie emócií, majú ľudia možnosť komunikovať so svojimi emóciami cielene. Čím lepšie sa naučíme s emóciami pracovať, tým lepšie s nimi budeme vedieť narábať v každodennom živote. Priamo tak meníme kvalitu svojho života.

Prečo práve nástroj Trojuholník zmeny® pre emocionálne zdravie?
Trojuholník zmeny poskytuje rámec na premýšľanie o emóciách a prácu s nimi prostredníctvom všímania si:

  • vlastných obranných mechanizmov, ktoré brzdia naše emócie,
  • všímania si základných emócií a ich prežívanie.

Pri prechádzaní trojuholníkom emócií sa človek ocitá v stave otvoreného srdca v autentickom stave Ja. Možno ho vnímať ako návod na dosiahnutie rovnováhy medzi hlavou a srdcom, ľavou a pravou časťou mozgu, hornou a dolnou časťou spodného mozgu. Vrátane toho, čo sa deje bez posudzovania v mysli a prepojením sa so svojím telom.

Počet lekcií : 8

Dĺžka trvania jednej lekcie: 90 minút

Učebný plán

Lekcia 1: Úvod a trojuholník zmeny.
• Pracovné dohody
• Emócie jednoducho sú, takže s nimi musíme pracovať
• Vytváranie priestoru pre negatívne emócie
• Úvod do trojuholníka zmeny
• Uzemnenie a dýchanie

Lekcia 2: Negatíva a pozitíva obrán – Čo sú to obrany?
• Naučte sa všímať si obrany a zistite, ako ich vnímate u seba a u druhých
• Rozvíjajte povedomie a súcit s potrebou obrán
• Cvičte prijatie a rozpúšťanie obrán
• Zvážte negatíva a pozitíva obrán

Lekcia 3: Úzkosť – Používanie úzkosti ako signálu na potvrdenie základných emócií, konfliktov a potrieb.
• Naučte sa odlišovať strach a úzkosť
• Rozdelenie emócií na jednotlivé pocity
• Precvičte si, ako sa ponoriť do tela a zostať v prítomnosti
• Venujte úzkosti pozornosť a upokojte ju
• Všimnite si, čo sa skrýva pod úzkosťou

Lekcia 4: Hanba a vina – Rozlišovanie medzi hanbou a vinou; zmierňovanie pocitu hanby.
• Pochopenie koreňov hanby
• Rozlišovanie medzi zdravou vinou, toxickou vinou a hanbou
• Zažite sebalásku a súcit so sebou samým pri zmierňovaní pocitu hanby

Lekcia 5: Základné emócie a kontakt so smútkom.
• Precvičte si, ako ostať s pocitom namiesto toho, aby ste pred ním utekali
• Fyzické prežívanie smútku
• Buďte zvedaví: Blokuje smútok pozitívne emócie?
• Zvážte, čo potrebujete (objatie, rozhovor, podporu)

Lekcia 6: Hnev má svoj účel.
• Rozpoznávanie hnevu a toho, ako sa prejavuje vo vašom tele
• Spracovanie prostredníctvom fantázie, písania denníka
• Čo stojí v ceste jeho spracovaniu?
• Využitie hnevu na stanovenie hraníc a limitov

Lekcia 7: Expanzívne emócie – Radosť, hrdosť, vďačnosť, vzrušenie.
• Precvičte si kontakt s radosťou v tele oproti falošnej pýche a strachu z veľkoleposti
• Pochopte rozdiel medzi aroganciou a namyslenosťou

Lekcia 8: Stav autentického JA /práca s trojuholníkom zmeny – záverečné otázky a odpovede.
• Precvičte si svoje umiestnenie na trojuholníku zmeny
• Zažite stav vnútornej slobody, autentického Ja.

Tešíme sa na vás a prajeme príjemné spoznávanie.

Vedúca lektorka

Mgr. Alena Hrčková andragogička a psychoterapeutka.

Ostatní členovia edukačného tímu

Centrum emočného zdravia a edukácie (emocnezdravie.sk)