Pre odbornú verejnosť


„Ako pomôcť terapeutom myslieť klinicky“ s Jonom Fredericksonom, MSW

Kedy a kde:

15. decembra 2023; 14,00 – 22,00 hod.
online platforma (Zoom)

Dobré klinické myslenie je cestou k účinným intervenciám prospešným pre pacientov. Ako vyzerá klinické myslenie? Ako ho realizujeme? Ako môžeme pomôcť lepšie klinicky myslieť sebe, terapeutom alebo kolegom? To sú dôležité otázky. 

V tomto edukačnom programe sa zameriame na niektoré z dôvodov neúčinnosti výuky a supervízie. Ukážeme si, ako zlepšiť vlastné klinické myslenie a pomôcť týmto smerom aj iným terapeutom. Dozviete sa, aké otázky podporujú klinické myslenie a v akom poradí je ich potrebné klásť. Povieme si o rôznych druhoch vedomostí a o tom, prečo si vyžadujú odlišné spôsoby vyučovania a učenia.

Krok po kroku budete sledovať a analyzovať videozáznam reálnej supervízie a naučíte sa tak rozpoznať problémy v klinickom myslení a možnosti ich riešenia. Naučíte sa posúdiť reakciu terapeuta, aby ste pomohli svojmu študentovi, supervidovanému alebo kolegovi napredovať v učení. Ďalej sa naučíte, ako zhodnotiť integráciu nových informácii u vyučovaného. A nakoniec sa dozviete, ako riešiť emocionálne problémy terapeuta, ktoré zasahujú do procesu učenia.

Odkaz na registráciu:

Registrovať sa môžete na tomto odkaze.

Profil prednášajúceho

Jon Frederickson, MSW pôsobí ako psychoterapeut vo Washingtone, D.C. Je zakladateľom Inštitútu krátkodobej psychodynamickej psychoterapie a členom fakulty vzdelávacieho programu ISTDP na Washington School of Psychiatry, kde pôsobí od roku 1988.

Pre koho je určený tento edukačný program

Tento vzdelávací program je určený pre odborníkov v oblasti duševného zdravia s rôznou úrovňou klinickej skúsenosti.

Kontakt

Kontakt v prípade otázok ohľadom registrácie alebo samotného podujatia:

MUDr. Igor Kundrát (kundrat@emocnezdravie.sk).

 


Tréning rozvoja terapeutických zručností:
Úvodný („pre-core“) tréning v ISTDP

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia kladie dôraz na zážitkovú prácu zameranú na emócie. Prvý úvodný tréning sa uskutočnil v dňoch : 26. – 28. 10. 2023.

O tréningu

Tento 3-dňový tréning je určený pre odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí sa chcú oboznámiť s úvodom do teórie a praxe intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie (ISTDP).

Tréning zahŕňa základy teórie so špeciálnym dôrazom na budovanie praktických zručností potrebných pre aplikáciu princípov ISTDP v klinickej praxi. Krátka didaktická časť sa strieda so sebaskúsenostnými cvičeniami na princípe hrania rolí, ktoré participantom umožnia rozvíjať špecifické zručnosti potrebné pri psychoterapeutickej diagnostike, používaní efektívnych intervencií a hodnotení odpovede klienta. Po praktickej časti nasleduje integrácia materiálu v skupinovom procese.

Počas tréningu budeme spoluvytvárať priestor, v ktorom si môžeme dovoliť bez posudzovania a sebakritiky prijať fakt, že učenie sa novým veciam zvyšuje úzkosť. Budeme sa vzájomne podporovať počas sebaskúsenostných cvičení, ktoré sú stavané na postupnú integráciu konceptov, ktoré sa naučíte počas didaktickej časti.

Tréning je zameraný na nasledujúce oblasti:

  • úvod do základných teoretických princípov ISTDP,
  • vytvorenie dobrého pracovného spojenectva a udržanie intrapsychického fokusu terapie,
  • hodnotenie úrovne úzkosti klienta a jej regulácia,
  • úvod k identifikácii obrán a práci s nimi,
  • facilitácia prežívania emócií,
  • psychodiagnostika klienta, hodnotenie zdrojov a kapacít.

Počas tréningu sa tiež zameriame na samostatnú zámernú prax a jej význam pri zlepšovaní psychoterapeutických zručností, odbornosti a výsledkov psychoterapie ako aj na proces zhotovovania videozáznamu sedení.

Pre koho je tréning určený?

Tréning je určený pre odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí by chceli získať hlbšie porozumenie zručnostiam a technikám používaným v praxi ISTDP.

Pre odborníkov s komplexným psychoterapeutickým vzdelaním je tento prípravný tréning navyše základom a predpokladom pre ďalšie vzdelávanie a absolvovanie 3-ročného základného výcviku v ISTDP („core“ tréning).

Školiteľ

MUDr. Igor Kundrát  je psychiater, psychoterapeut, lektor vo výcviku psychodynamickej psychoterapie a cvičný terapeut pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.