Pre laickú verejnosť

4. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem

Naša kolegyňa Alenka Hrčková sa zúčastnila 4. ročníka Medzinárodného kongresu rodinných firiem v Château Bela, ako jedna z 11 spíkrov kongresu.
Bolo to jedinečné stretnutie rodinných firiem zo Slovenska a zahraničia, ktoré sa koná každoročne v septembri a je venované všetkým, ktorým záleží na rozvoji a prosperite rodinných firiem. Medzi rečníkmi boli slovenskí a zahraniční odborníci (tento rok: z Poľska, Českej republiky, Talianska, Rakúska a Lichtenštajnska) na rodinné podnikanie ako aj majitelia najväčších rodinných podnikov na Slovensku a vo svete, ktorí boli ochotní podeliť sa o svoje poznatky a skúsenosti s riadením rodinných firiem. Organizátori Medzinárodného kongreus v rámci programu pripravili stretnutia, prednášky, diskusné panely a workshopy prospešné z pohľadu podnikania rodinných firiem.

Pracovné workshopy, za Centrum emočného zdravia a edukácie, viedla Alenka Hrčková a to na tému: „Ako mi môžu pomôcť moje emócie“.

Spoločnosť nás núti cítiť sa zle v súvislosti s emóciami. Učí nás ich potláčať. Blokovanie emócií vedie k úzkosti, depresii a iným psychickým ťažkostiam, ale aj k problémom vo vzťahoch. Na všetkých úrovniach, v osobnom aj v pracovnom živote. Ich existencia má svoje opodstatnenie, sú obrovským zdrojom pre náš život. Pracovným nástrojom k ich spoznaniu je „Trojuholník zmeny“. Túto metódu vytvorila Hilary Jacobs Hendel a funguje pre každého naprieč kultúrami. Trojuholník je plánom návratu k pokoju a vyrovnanosti. Každý sa môže naučiť pracovať s Trojuholníkom, aby sa cítil lepšie.

Krátke videa z priebehu kongresu:

https://fb.watch/niWKtWdGmy/

https://fb.watch/niWNagU6ct/