Ako postupovať…

Môžete nás kontaktovať:

1. e-mailom na centrum@emocnezdravie.sk

V tomto prípade sa dohodneme na čo najskoršom úvodnom stretnutí a dohodneme sa na výbere vhodného terapeuta na základe Vašich ťažkostí, preferencií a aktuálnej dostupnosti príslušného terapeuta.

alebo

2. priamo, ak máte vybraného konkrétneho terapeuta

Pri tejto možnosti bude prvé stretnutie naplánované podľa aktuálnej dostupnosti príslušného terapeuta:

Mgr. Alena Hrčková
+421 905 263 765, hrckova@emocnezdravie.sk

MUDr. Igor Kundrát
+421 948 303 465, kundrat@emocnezdravie.sk

Mgr. Katarína Štefaničiaková
+421 903 940 736, stefaniciakova@emocnezdravie.sk

MUDr. Dana Benčíková
+421 918 804 782, bencikova@emocnezdravie.sk

Mgr. Marta Lazíková Merešová
lazikova@emocnezdravie.sk

PhDr. Elena Tomková
+421 948 787 748, tomkova@emocnezdravie.sk

Mgr. Lucia Závacká
+421 949 332 212, zavacka@emocnezdravie.sk