Skupinová psychoterapia

Je preukázané, že skupinová psychoterapia je vysoko účinná forma psychoterapie, ktorá prináša úžitok. Skupina je sociálny mikrosvet. Dodáva nádej, nielen v priaznivých účinkoch pozitívnych očakávaní, ale i v tom, že každý klient vidí zlepšenie druhého človeka s podobným problémom (tzv. terapia pozorovaním). V skupinovej terapii človek predchádza sociálnej izolácii a osamotenosti, ktorá zvyšuje pocit odlišnosti od iných. „Sme všetci na jednej lodi“, každý si nesieme svoj príbeh, svoje ťažkosti. V skupine klienti zažívajú bezpečný priestor, ktorý umožňuje byť v kontakte so svojimi autentickými pocitmi a hlbšie porozumieť sebe samému. V skupine je možné získať informácie, rady, resp. odporúčania. V terapeutických skupinách klienti dostávajú tým, že sami dávajú. Každý klient, i ten čo má o sebe najviac pochybností, dokáže dávať a stáva sa užitočný pre skupinu. Klienti si navzájom pomáhajú, zdieľajú s ostatnými podobné problémy, poskytujú si podporu, nápady, postrehy, náhľady, hľadajú východiská. V skupine sa rozvíjajú sociálne zručnosti (ako je poskytovanie spätnej väzby, rozhovor z očí do očí, porozumenie svojim procesom, napodobovanie správania, porozumenie tomu ako prispievam k svojej osamotenosti atď.), ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy s ostatnými. Je to príležitosť stať sa užitočným. Byť v priestore, ktoré umožňuje poznanie.

Sedenia skupinovej terapie vedú naše kolegyne Mgr. Ivana Guzmická a MUDr. Zuzana Paukovová.

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť: Ak nie ste klientom nášho Centra, zaradeniu do skupiny predchádza individuálny vstupný pohovor. Na tomto prvom stretnutí si s terapeutom spoločne objasníte svoje terajšie ťažkosti, očakávania a ciele, ktoré chcete dosiahnuť a zároveň spolu posúdite vhodnosť tohto typu terapie.

Základné podmienky: Veľkosť skupiny je obmedzená na 10 členov. Cenu za vstupný pohovor a cenu jednotlivého sedenia nájdete v aktuálnom cenníku.

Kedy a kde: Stretnutia sa budú konať každý týždeň v stredu od 17:30 do 19:00 v priestoroch Centra emočného zdravia a edukácie, na Karpatskej ul. č. 6 v Bratislave. Termín prvého stretnutia bude oznámený po naplnení kapacity potrebnej pre efektívnu prácu skupiny.

Srdečne Vás vítame a veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť pokojné a bezpečné miesto pre úžitok každého.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Teší sa na Vás Ivana a Zuzana

Pri záujme o zaradenie do skupiny kontaktujte niektorú z kolegýň:

Mgr. Ivana Guzmická: guzmicka@emocnezdravie.sk, +421 905 779 730
MUDr. Zuzana Paukovová: paukovova@emocnezdravie.sk, +421 911 132 759