Skupinová psychoterapia

Je preukázané, že skupinová psychoterapia je vysoko účinná forma psychoterapie, ktorá prináša úžitok. Skupina je sociálny mikrosvet. Dodáva nádej, nielen v priaznivých účinkoch pozitívnych očakávaní, ale i v tom, že každý klient vidí zlepšenie druhého človeka s podobným problémom (tzv. terapia pozorovaním). V skupinovej terapii človek predchádza sociálnej izolácii a osamotenosti, ktorá zvyšuje pocit odlišnosti od iných. „Sme všetci na jednej lodi“, každý si nesieme svoj príbeh, svoje ťažkosti. V skupine klienti zažívajú bezpečný priestor, ktorý umožňuje byť v kontakte so svojimi autentickými pocitmi a hlbšie porozumieť sebe samému. V skupine je možné získať informácie, rady, resp. odporúčania. V terapeutických skupinách klienti dostávajú tým, že sami dávajú. Každý klient, i ten čo má o sebe najviac pochybností, dokáže dávať a stáva sa užitočný pre skupinu. Klienti si navzájom pomáhajú, zdieľajú s ostatnými podobné problémy, poskytujú si podporu, nápady, postrehy, náhľady, hľadajú východiská. V skupine sa rozvíjajú sociálne zručnosti (ako je poskytovanie spätnej väzby, rozhovor z očí do očí, porozumenie svojim procesom, napodobovanie správania, porozumenie tomu ako prispievam k svojej osamotenosti atď.), ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy s ostatnými. Je to príležitosť stať sa užitočným. Byť v priestore, ktoré umožňuje poznanie.

Od marca 2023 začíname novú skupinovú terapiu – viac informácií tu.