Skupinová psychoterapia

Je preukázané, že skupinová psychoterapia je vysoko účinná forma psychoterapie, ktorá prináša úžitok. Skupina je sociálny mikrosvet. Dodáva nádej, nielen v priaznivých účinkoch pozitívnych očakávaní, ale i v tom, že každý klient vidí zlepšenie druhého človeka s podobným problémom (tzv. terapia pozorovaním). V skupinovej terapii človek predchádza sociálnej izolácii a osamotenosti, ktorá zvyšuje pocit odlišnosti od iných. „Sme všetci na jednej lodi“, každý si nesieme svoj príbeh, svoje ťažkosti. V skupine klienti zažívajú bezpečný priestor, ktorý umožňuje byť v kontakte so svojimi autentickými pocitmi a hlbšie porozumieť sebe samému. V skupine je možné získať informácie, rady, resp. odporúčania. V terapeutických skupinách klienti dostávajú tým, že sami dávajú. Každý klient, i ten čo má o sebe najviac pochybností, dokáže dávať a stáva sa užitočný pre skupinu. Klienti si navzájom pomáhajú, zdieľajú s ostatnými podobné problémy, poskytujú si podporu, nápady, postrehy, náhľady, hľadajú východiská. V skupine sa rozvíjajú sociálne zručnosti (ako je poskytovanie spätnej väzby, rozhovor z očí do očí, porozumenie svojim procesom, napodobovanie správania, porozumenie tomu ako prispievam k svojej osamotenosti atď.), ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy s ostatnými. Je to príležitosť stať sa užitočným. Byť v priestore, ktoré umožňuje poznanie.

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť: Ak nie ste klientom nášho Centra, zaradeniu do skupiny predchádza individuálny vstupný pohovor. Na tomto prvom stretnutí si s terapeutom spoločne objasníte svoje terajšie ťažkosti, očakávania a ciele, ktoré chcete dosiahnuť a zároveň spolu posúdite vhodnosť tohto typu terapie.

Základné podmienky: Veľkosť skupiny je obmedzená na 10 členov. Cenu za vstupný pohovor a cenu jednotlivého sedenia nájdete v aktuálnom cenníku.

Kedy a kde:

Stretnutia skupinovej terapie pod vedením: Mgr. et Mgr. Valérie Lipkovej a Mgr. et Mgr. Gabriely Linczényiovej (externá spolupracovníčka, psychologička, psychoterapeutka) sa konajú každý týždeň v utorok od 17:00 do 18:30 v priestoroch Centra emočného zdravia a edukácie, na Karpatskej ul. č. 6 v Bratislave. Termín prvého stretnutia bol 12.3.2024. 

Pripravujeme nový termín skupinovej terapie, v počte 10 sedení, pod vedením: Mgr. et Mgr. Valérie Lipkovej a Mgr. et Mgr. Gabriely Linczényiovej. Začiatok je plánovaný na 9.9.2024 a následne budú stretnutia prebiehať každý týždeň v pondelok od 17:00 do 18:30 hod. v priestoroch Centra emočného zdravia a edukácie, na Karpatskej ul. č.6 v Bratislave. Prebieha registrácia nových klientov.

Srdečne Vás vítame a veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť pokojné a bezpečné miesto pre úžitok každého.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Teší sa na Vás Valika & Gabika.

Pri záujme o zaradenie do skupiny kontaktujte kolegyňu:

Mgr. et Mgr. Valéria Lipková: lipkova@emocnezdravie.sk, +421 908 700 871