Cenník

Uvedené ceny platia pre nových pacientov od 01. 01. 2023.

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO:

Vstupný pohovor (90 min.) 120 €
Individuálne sedenie dospelí (50 min.) 60 € 
Individuálne sedenie deti do 18 r. (50 min.) 50 € 
Rozhovor s rodičmi / príbuznými (50 min.) 50 €
Párové / rodinné sedenie (75 min.) 90 €
Skupinová terapia – vstupný pohovor (50 min.)
Sedenie (60 – 90 min.)*
60 €
25 €
Kariérne poradenstvo (90 min.) 90 €
Poradenstvo metódou Sindelar (90 min.)**
Kontrolné stretnutie s rodičom/dieťaťom (30 min.)
90 €
30 €
Profylaxia pre firmy/zamestnancov*** cena dohodou

*platia sa 4 sedenia vopred
**cena zahŕňa realizáciu testovania, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
***kontaktuje Mgr. Alenu Hrčkovú

V prípade zrušenia objednaného stetnutia menej ako 48 hodín pred jeho začiatkom účtujeme 100% storno poplatok.

PSYCHOTERAPIA:

Úvodné diagnostické interview (90 min.) 120 €
Sedenie individuálnej psychoterapie* (50 min.) 60 €
Sedenie intenzívnej krátkodobej
dynamickej psychoterapie
** (75 min.)
90 €
 

* metóda podľa špecializácie psychoterapeuta
** MUDr. Igor Kundrát

V prípade zrušenia objednaného sedenia menej ako 48 hodín pred jeho začiatkom účtujeme 100% storno poplatok.

SLUŽBY PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE:

MUDr. Igor Kundrát (+421 948 303 465; kundrat@emocnezdravie.sk)

MUDr. Zuzana Paukovová (+421 911 132 759; paukovova@emocnezdravie.sk)

Vstupné psychiatrické vyšetrenie (90 min.) 120 €
Psychiatrická kontrola – základná (do 30 min.) 30 €
Psychiatrická kontrola – rozšírená (50 min.) 50 €
Konzultácia s príbuznými pacienta (do 50 min.) 40 €
Krátka lekárska správa na žiadosť pacienta 30 €

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Ak pre zaneprázdnenosť nezdvihneme telefón, zavoláme neskôr späť.

Nie je potrebné odporučenie od praktického lekára.

Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Pacient si služby i predpísané lieky hradí v plnom rozsahu.

V prípade zrušenia objednaného sedenia menej ako 48 hodín pred jeho začiatkom účtujeme 100% storno poplatok.

 

Bankové spojenie:

 

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO:

 

Hrčková & Kundrát – Poradenstvo, s.r.o.
Fio banka – IBAN: SK23 8330 0000 0029 0198 7382
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: č. faktúry

 

PSYCHOTERAPIA A PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ:

 

Hrčková & Kundrát, s.r.o.
Fio banka – IBAN: SK35 8330 0000 0020 0168 9232
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: č. faktúry