Cenník

Uvedené ceny platia pre nových pacientov od 01. 02. 2024.

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO:

Vstupný pohovor (90 min.) 120 / 140 / 160 €*
Individuálne sedenie dospelí (50 min.) 60 / 70 / 80 €* 
Individuálne sedenie deti do 18 r. (50 min.) 60 € 
Rozhovor s rodičmi / príbuznými dieťaťa v terapii
(50 min.)
60 €
 
Párové / rodinné sedenie (75 min.) 100 / 120 €*
Skupinová terapia – vstupný pohovor (50 min.)
Sedenie (90 min.)
60 / 70 €*
30 €
Kariérne poradenstvo (90 min.) 120 €
Poradenstvo metódou Sindelar (90 min.)
Kontrolné stretnutie s rodičom/dieťaťom (30 min.)
120 €**
40 €
Profylaxia pre firmy/zamestnancov cena dohodou***

*v závislosti úrovne odborného vzdelania a profesijnej praxe odborníka poskytujúceho službu
**cena zahŕňa realizáciu testovania, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
***kontaktuje Mgr. Alenku Hrčkovú (hrckova@emocnezdravie.sk)

V prípade zrušenia objednaného stetnutia menej ako 48 hodín pred jeho začiatkom účtujeme 100% storno poplatok.

PSYCHOTERAPIA:

Úvodné diagnostické interview (90 min.) 120 / 140 / 160 €*
Sedenie individuálnej psychoterapie (50 min.) 60 / 70 / 80 €*
Sedenie intenzívnej krátkodobej
dynamickej psychoterapie
(50-75 min.)
80 – 120 €**
 
Sedenie EMDR terapie (50 min.) 70 / 80 €*

* V závislosti od úrovne odborného vzdelania a profesijnej praxe špecialistu.
** MUDr. Igor Kundrát

V prípade zrušenia objednaného stetnutia menej ako 48 hodín pred jeho začiatkom účtujeme 100% storno poplatok.

SLUŽBY PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE:

MUDr. Igor Kundrát (+421 948 303 465; kundrat@emocnezdravie.sk)

Vstupné psychiatrické vyšetrenie (90 min.) 150 €
Psychiatrická kontrola – základná (do 30 min.) 40 €
Psychiatrická kontrola – rozšírená (50 min.) 60 €
Konzultácia s príbuznými pacienta (do 50 min.) 60 €
Vypracovanie odbornej správy (do rozsahu A5) 15 €
Vypracovanie odbornej správy (nad rozsah A5) 30 €
Predpis liekumimo termín psych. kontroly 10 €
Krátka odborná konzultácia (e-mail/telefonicky)
u pac. v starostlivosti (mimo termín psych. kontroly)
10 €
 

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Ak pre zaneprázdnenosť nezdvihneme telefón, zavoláme neskôr späť.

Nie je potrebné odporučenie od praktického lekára.

Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Pacient si služby i predpísané lieky hradí v plnom rozsahu.

V prípade zrušenia objednaného sedenia menej ako 48 hodín pred jeho začiatkom účtujeme 100% storno poplatok.

 

Bankové spojenie:

 

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO:

 

Hrčková & Kundrát – Poradenstvo, s.r.o.
Fio banka – IBAN: SK23 8330 0000 0029 0198 7382
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: č. faktúry

 

PSYCHOTERAPIA A PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ:

 

Hrčková & Kundrát, s.r.o.
Fio banka – IBAN: SK35 8330 0000 0020 0168 9232
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: č. faktúry