Cenník

Uvedené ceny platia pre nových pacientov od 01. 08. 2021.

Pre pacientov, ktorí už sú v našej starostlivosti, ostávajú ceny nezmenené.

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO:

Individuálne sedenie dospelí (50 min.)
poradca expert
poradca senior

60 €
50 €
Individuálne sedenie deti do 18 r. (50 min.)45 € 
Rozhovor s rodičmi / príbuznými (50 min.)45 €
Párové / rodinné sedenie (75 min.)80 €
Skupinová terapia – vstupný pohovor (50 min.)50 €
Skupinová terapia – sedenie (60 – 90 min.)*
(*platia sa 4 sedenia vopred)
10 €

PSYCHOTERAPIA:

Úvodné diagnostické interview (90 min.)
psychoterapeut expert
psychoterapeut senior

120 €
100 €
Sedenie individuálnej psychoterapie* (50 min.)
psychoterapeut expert
psychoterapeut senior

60 €
50 € 
Sedenie intenzívnej krátkodobej
dynamickej psychoterapie
** (75 min.)
90 €
 

* metóda podľa špecializácie psychoterapeuta
** MUDr. Igor Kundrát

SLUŽBY PSYCHIATRICKEJ AMBULANCIE:

MUDr. Igor Kundrát (+421 948 303 465; kundrat@emocnezdravie.sk)
MUDr. Dana Benčíková (+421 918 804 782; bencikova@emocnezdravie.sk)

Vstupné psychiatrické vyšetrenie (90 min.)120 €
Psychiatrická kontrola – základná (do 30 min.)30 €
Psychiatrická kontrola – rozšírená (50 min.)50 €
Konzultácia s príbuznými pacienta (do 50 min.)40 €
Krátka lekárska správa na žiadosť pacienta30 €

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Ak pre zaneprázdnenosť nezdvihneme telefón, zavoláme neskôr späť.

Nie je potrebné odporučenie od praktického lekára.

Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Pacient si služby i predpísané lieky hradí v plnom rozsahu.

 

Bankové spojenie:


KONZULTÁCIE A PORADENSTVO:


Hrčková & Kundrát – Poradenstvo, s.r.o.
Fio banka – IBAN: SK23 8330 0000 0029 0198 7382
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: č. faktúry


PSYCHOTERAPIA A PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ:


Hrčková & Kundrát, s.r.o.
Fio banka – IBAN: SK35 8330 0000 0020 0168 9232
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: č. faktúry