Cenník

CenaTrvanie
Terapeutické sedenie – dospelí 50€ 50 min.
Terapeutické sedenie – deti do 18r. 40€ 50 min.
Pár, rodina70€ 75 min.
Konzultácia s rodinným príslušníkom40€ v prípade potreby, podľa záujmu klienta
Skupinová terapia10€/os.60 min., 6–10 os.
Firmy
Krízová intervencia70€/hodu klienta al. u nás
Profylaxia zamestnancov*podľa rozsahu zadaniau klienta al. u nás
* prevencia vyhorenia, vzniku chorôb, rozpadu vzťahov…

Služby psychiatrickej a psychoterapeutickej ambulancie

MUDr. Igor Kundrát
+421 948 303 465; kundrat@emocnezdravie.sk

MUDr. Martin Ondrejkovič
+421 903 960 902; ondrejkovic@emocnezdravie.sk

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Ak pre zaneprázdnenosť nezdvihnem telefón, zavolám neskôr späť.

CenaTrvanie
Psychiatrické vyšetrenie vstupné80€60 – 90 min.
Psychiatrické vyšetrenie kontrolné základné30€30 min.
Psychiatrické vyšetrenie kontrolné rozšírené50€50 min.
Vypracovanie krátkej lekárskej správy30€na žiadosť
Psychoterapia 50€ 50 min.

100% storno poplatok – zrušenie termínu do 48 hod. pred objednaným termínom.
Bez poplatku – Zrušenie termínu viac ako 48 hod. pred objednaným termínom.

Nie je potrebné odporučenie od praktického lekára.

Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pacient si služby i predpísané lieky hradí v plnom rozsahu.

Bankové spojenie:

Fio banka – IBAN: SK35 8330 0000 0020 0168 9232
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry