Škola emócií pre stredné školy

Prevencia duševného zdravia cez vzdelávanie mládeže, učiteľov a rodičov.

Tento edukačný program je určený pre stredné školy.

Cieľom edukácie je pochopiť princípy sebaregulácie a vytvoriť si vlastné techniky, ako prvú pomoc pri záťažových situáciách pre študentov, učiteľov a rodičov študentov.

Termíny seminárov,  max. počet účastníkov a cena: na základe dohody.

Kontakt v prípade otázok ohľadom registrácie alebo samotného podujatia emailom na: centrum@emocnezdravie.sk alebo telefonicky na: +421 905 263 765.

Cyklus seminárov vieme pripraviť podľa požiadavky, v priestoroch vašej školy alebo v priestoroch Centra emočného zdravia a edukácie, na Karpatskej ul. č. 6 v Bratislave.

Pre koho je cyklus seminárov určený

pre tínedžerov, ktorí chcú poznať svoj vnútorný svet a vedieť ako sa zachovať v kritických situáciách,
pre učiteľov, pedagogických aj odborných zamestnancov a pracovníkov s mládežou, ako prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti,  zvládanie náročných krízových situácií a iných psychických diskomfortov,
• pre rodičov, ktorí potrebujú lepšie porozumieť svojim deťom a pomôcť pri ich výchove.

Podrobný opis projektu

Jedným z faktorov, ktorý výrazne vplýva na stav zdravia je depresia. Depresia sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale často začína v tínedžerskom veku alebo v ranej dospelosti. Veľa mladých ľudí v súčasnosti trpí príznakmi depresie: ako je smútok, pocit prázdnoty, beznádejnosť, hnev, podráždenosť, frustrácia alebo obezita. Môžu mať aj iné príznaky, ako napríklad: nezáujem, poruchy spánku, únavu a iné. 

Emócie sú veľmi dôležité a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Je preto prospešné vedieť s nimi pracovať.

Obsahom projektu je neformálne vzdelávanie vo forme workshopov, kde sa účastník naučí porozumieť a  pracovať so svojimi emóciami a získa sebaregulačné zručnosti. Súčasťou workshopov sú i dychové cvičenia a techniky práce s telom.

Naši terapeuti, na edukačných workshopoch vytvárajú priestor na zážitkové učenie v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Tu dostáva účastník prvý impulz, či má nespracované bloky, problémy, spomienky z minulosti, či aktuálnej prítomnosti a dostáva informáciu, ako si môže pomôcť, prípadne kde pomoc hľadať.

Schopnosť zvládať svoje emócie a schopnosť vciťovať sa do iných ľudí je súčasťou emocionálnej inteligencie. Emočne inteligentní ľudia majú dobrý vzťah sami so sebou a tiež dokážu odhadnúť, aké pocity svojím jednaním vyvolávajú u druhých. Vzdelávanie o emóciách nie je žiaľ súčasťou osnov vzdelávania mládeže.

Je preukázané, že skupinová terapia je vysoko účinná forma terapie, ktorá prináša úžitok. Skupina je sociálny mikrosvet. Preto je vhodná pre psychoedukačné workshopy. V skupine účastníci zažívajú bezpečný priestor, ktorý umožňuje byť v kontakte so svojimi autentickými pocitmi a hlbšie porozumieť sebe samému.

Rodičia a i učitelia, nesú zodpovednosť za zdravý vývin mladej generácie. V období puberty sa dejú zmeny v mozgových štruktúrach, dochádza k pokusom objavovať svet, osamostatňovať sa od bezpečných rodičovských noriem. Rodičia zvyknú reagovať úzkostne, čo vyvoláva konflikty v rodinách. Preto chceme pomôcť rodičom, pedagógom pri výchove a zároveň podchytiť mladých ľudí, ukázať im, čo sa v nich deje. Seba poznanie a prijatie sú podstatou na zdravé zvládnutie života. Upravujú sa tak aj rodinné vzťahy.

Projekt, v podobe skupinového tréningu s obmedzeným počtom účastníkov, vytvára priestor pre zážitkové učenie – novú skúsenosť pre mnohých – v bezpečnom a podpornom prostredí. Zloženie skupín s rovnakým okruhom problémov, či vekom, umožnia prejaviť, nacvičiť, učiť a preučiť reakcie vzájomne medzi účastníkmi riadenej skupiny. To všetko pre lepšie pochopenie seba aj druhých. Ľudia často trávia svoj život potláčaním emócií, aby prežili v sociálnych situáciách, ktoré v živote zažívajú. Keďže tieto lekcie zahŕňajú riadené cvičenia na všímanie, prežívanie a spracovanie emócií, majú účastníci možnosť komunikovať so svojimi emóciami cielene. Snahou celého cyklu seminárov je naučiť sa pracovať s emóciami a tým pozitívne zlepšiť kvalitu svojho zdravia.

Výskumy potvrdzujú, že z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie a dlhovekosť jednotlivca, je najpodstatnejšia vzťahová väzba. Miesto, aké má jednotlivec v rodine, skupine, ako dokáže fungovať v napojení na druhých.

Edukačný plán:

  1. Úvodný zážitkový seminár v trvaní 90 min. – pre rodičov a učiteľov.
  2. Cyklus seminárov – 8 dielny interaktívny workshop pre učiteľov a študentov.

Dĺžka trvania jednej lekcie: 90 minút

Lekcia 1: Emócie jednoducho sú, takže s nimi musíme pracovať.

Lekcia 2: Negatíva a pozitíva obrany.

Lekcia 3: Používanie úzkosti ako signálu na potvrdenie základných emócií, konfliktov a potrieb.

Lekcia 4: Rozlišovanie medzi hanbou a vinou; zmierňovanie pocitu hanby.

Lekcia 5: Základné emócie a kontakt so smútkom.

Lekcia 6: Hnev má svoj účel.

Lekcia 7: Expanzívne emócie.

Lekcia 8: Zážitok stavu vnútornej slobody – záverečné otázky a odpovede.

Tešíme sa na vás a prajeme príjemné spoznávanie.

Vedúca lektorka

Mgr. Alena Hrčková andragogička a psychoterapeutka.

Ostatní členovia edukačného tímu

Centrum emočného zdravia a edukácie (emocnezdravie.sk)