Novinky


Aktuálny režim

Aktualizované informácie o režime nášho centra v súvislosti s pandémiou COVID-19.


Online terapia

Základné informácie o použití a možnostiach online terapie v aktuálnej epidemiologickej situácii.


Tipy na zvládanie stresu a úzkosti

Naše tipy na zvládanie stresu v súvislosti so súčasnými epidemiologickými opatreniami.


Techniky na zmiernenie úzkosti

Jednoduché techniky na reguláciu úzkosti, ktoré môžu pomôcť nielen v súčasnej krízovej situácii.