Novinky

DOVOLENKY

MUDr. Igor Kundrát: 13. – 24. 7. 2020; 5. – 7. 8. 2020

Mgr. Alena Hrčková: 20. – 24. 7. 2020

Mgr. Katarína Štefaničiaková: 27. 7. – 7. 8. 2020


Aktuálny režim

Aktualizované informácie o režime nášho centra v súvislosti s pandémiou COVID-19.


Online terapia

Základné informácie o použití a možnostiach online terapie v aktuálnej epidemiologickej situácii.


Tipy na zvládanie stresu a úzkosti

Naše tipy na zvládanie stresu v súvislosti so súčasnými epidemiologickými opatreniami.


Techniky na zmiernenie úzkosti

Jednoduché techniky na reguláciu úzkosti, ktoré môžu pomôcť nielen v súčasnej krízovej situácii.