Psychodynamická psychoterapia

Je zameraná na:

  • lepšie porozumenie sebe samému
  • odkrývanie nevedomých konfliktov, s ktorými sa človek následne učí efektívnejšie vysporiadať
  • pomoc nahliadnuť do procesu, ako skúsenosti z detstva spôsobujú, že sa teraz cítite úzkostne,neúplne, s nízkou sebaúctou, atď., a ako ďalej zhoršujú fungovanie v dospelosti

Táto forma psychoterapie vychádza z predpokladu, že naša duševná pohoda je ovplyvňovaná nevedomými konfliktami, významnými zážitkami z detstva a bolestnými pocitmi, ktoré sú v pozadí rôznych nevedomých obranných mechanizmov.