Mgr. Jana Zajíčková

psychologička a psychoterapeutka

+421 905 224 153, zajickova@emocnezdravie.sk

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004.
Psychologickú prax začala v AT sanatóriu, Bratislava – Petržalka, neskôr viedla skupinové sedenia na oddelení závislostí v Pinelovej nemocnici Pezinok.
Ako psychoterapeutka pracovala aj v ambulantnom stredisku Unicornis n.o., prevažne so závislými klientami a ich rodinnými príslušníkmi.
Od r. 2009 sa venuje poradenstvu v oblasti zdravého životného štýlu a psychodynamickej psychoterapii.

Psychodynamika človeka zahŕňa rôzne vedomé aj nevedomé sily, motívy alebo obavy, ktoré sa odohrávajú v každom z nás. Objavovanie pravdy o sebe pomáha lepšie porozumieť svojej životnej situácii a podporuje zvýšenie kvality života postupným vytváraním prirodzeného pocitu kontroly nad vlastnými myšlienkami či správaním. Nemenej dôležitý je vytvárajúci sa dôverný vzťah medzi klientom a terapeutom, ktorý je pri procese zmeny nevyhnutný.

Ďalšie vzdelávanie:

2003 – 2010 absolvovala v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe (www.iapsa.cz) výcvik v psychoanalytickej psychoterapii a získala licenciu psychoanalyticky orientovaného skupinového psychoterapeuta.
V roku 2005 – Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí (CPLDZ Hraničná, Bratislava).
V rokoch 2008 – 2010 supervízia a cvičná individuálna psychodynamická psychoterapia. (SIPP, Bratislava)

“Skutočný život žijeme v prítomnom okamžiku.”