Mgr. Alena Hrčková

andragogička a psychoterapeutka

+421 905 263 765, hrckova@emocnezdravie.sk

Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1992.

Pracovala s mentálne postihnutou mládežou a dospelými v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave.

Založila a riadila firmu odevného dizajnu v Žiline, so zameraním na individuálne poradenstvo v odievaní a budovaní osobného štýlu. Realizovala programy na zdokonalenie vystupovania, poznania a dodržiavania pracovnej a spoločenskej etikety. Viedla školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností a riešenia konfliktných situácií.

Intenzívne sa zaujíma o skúmanie psychiky človeka, vplyvov na jej štruktúru a stabilitu. Vzdelanie si doplnila špecializáciou v intenzívnych psychoterapeutických výcvikoch (osemročný výcvik Hlbinnej psychodynamickej psychoterapie vedeným SIPP v Bratislave, trojročný výcvik EMDR v Trenčíne – zameraný na liečbu porúch a následkov psychotraumy, EMDR pre deti a adolescentov, EMDR a Rodinnej terapie). Absolvovala o.i. aj krátkodobé výcviky SIPE – práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie a KIP – katatýmno imaginatívnej psychoterapie.

Absolvovala štúdium neurolingvistického programovania NLP, realizovaného NLP Mezinárodní centrum v Prahe (Certifikát P31-Ba-03).

Od roku 2016 sa zúčastňuje supervízií a vzdelávania v Intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii pod vedením PhDr. Ľudovíta Juráša, CSc.

Súkromnú poradenskú a terapeutickú prax vedie od roku 2009 v Bratislave. Pracuje aj ako psychoterapeutka v neštátnom psychiatrickom stacionári Spirare Bratislava, pod vedením MUDr. Jany Vránovej.

Je členkou SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu). Je zapísaná v Zozname EMDR psychoterapeutov SR.

„… človek nevie prežiť izolovaný život v zdraví. Bez našej vôle sme ovplyvňovaní druhými, a tiež ovplyvňujeme. Súkromne, aj pracovne. V súlade s tým vieme byť šťastní a úspešní, keď zapojíme našu vôľu a naučíme sa druhému človeku rozumieť a sami budeme zrozumiteľní… Či sa to tak deje, hovorí nám o tom spätná väzba druhej strany. Započúvajme sa…“


RTVS — Dámsky klub

Ako zvládnuť pubertiaka.  9.4.2015 od 39:40

Čo robiť, ak dieťa odmieta krúžky. 13.3.2014 od 52:20

Aké sú signály, či vzťah má alebo nemá šancu. 29.5.2013 od 53:10

V hlave mám stále bývalého partnera. 17.4.2013 od 34:10