PhDr. Elena Tomková

psychologička a psychoterapeutka

+421 948 787 748, tomkova@emocnezdravie.sk

Je zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a od r. 2009 je držiteľkou licencie na výkon samostatnej psychologickej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia.

V roku 1998 ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave diplomovou prácou o problémoch detí s ADHD v škole. Táto problematika bola jednou z hlavnej náplne počas desaťročnej práce v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave, spolu s kariérovým a výchovným poradenstvom. Rigorózna práca sa venovala praktickým otázkam uplatnenia testu inteligencie IST 70. Ďalej rozvíja poznatky o špecifických poruchách učenia a pozornosti aj u dospelých a dospievajúcich. Pracovala aj ako školská psychologička na osemročnom gymnáziu a v projekte Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania spolupracovala na tvorbe dotazníka motivácie v škole.

V rokoch 2004-2008 absolvovala dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii, v ktorej je dôraz na rešpektovanie procesu klienta a na „tu a teraz“ – prístup v súčasnosti známy pod pojmom „mindfulness“. Venuje sa taktiež práci s emóciami cez telo, kde konkrétne techniky na rozvoj a prehĺbenie uvedomenia kombinuje s postupmi z pohybových terapií.
Dlhodobo sa zaujíma o problematiku emócií a stresu a techniky práce s nimi. V poslednom období sa zaujíma bližšie o problematiku extrémneho stresu ústiaceho do traumy, tiež v prepojení na hypersenzibilitu.