Mgr. et Mgr. Valéria Lipková

andragogička, psychologička a psychoterapeutka vo výcviku

+421 908 700 871, lipkova@emocnezdravie.sk

Ukončila štúdium Andragogiky na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1998 a štúdium Psychológie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave v r. 2016.

Od roku 2018 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychoanalytickej psychoterapii.

Počas svojej 20-ročnej praxe pôsobila v oblasti ľudských zdrojov v nadnárodných spoločnostiach vo finančnom a IT sektore. Venovala sa rozvoju tímov, talent managementu, plánovaniu nástupníctva, hodnoteniu potenciálu a výkonu, psychologickému bezpečiu v pracovnom prostredí a poskytovaniu poradenstva v oblasti  rozvoja ľudských zdrojov.

Zameriava sa na individuálne a skupinové poradenstvo v oblastiach: rozvoj osobnosti, zvládanie stresu a životnej zmeny, zvládanie náročných medziľudských interakcií v osobných a pracovných vzťahoch, vytvorenie a udržiavanie rovnováhy v pracovnom a súkromnom živote, kariérne  poradenstvo.

Ďalšie psychologické vzdelávanie:

2017 – Test kresby postavy

2018 – súčasnosť – Výcvik v psychoanalytickej psychoterapii v Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu

2023 – Psychologická stáž v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, v rámci  vzdelávania v psychoterapii.