Kategórie
Autor Mgr. Alena Hrčková

V hlave mám stále bývalého partnera

Ak mám už nový vzťah, a myšlienky ma stále privádzajú k bývalému partnerovi, je zrejmé, že niečo nemám uzavreté, ukončené. Až keď spravím jednoducho povedané hrubú čiaru za starým vzťahom, až vtedy sa môže nový vzťah vyvíjať.

Energia smerovaná späť brzdí vývoj. Cítime vtedy vnútorný konflikt, protichodné energie zachytávame vo svojom vnútri. Vzťah nás prestáva napĺňať, sme nespokojní, vzťah môže stagnovať, môže vyústiť do ďalšieho rozchodu. Vyhnúť sa rozchodovému kolotoču, znamená vyriešiť v sebe pôvodný vzťah a porozumieť dôvodom rozpadu a uvedomením si vlastného miesta, ktoré som vo vzťahu zastával. Rozchod je dlhodobý proces, v ktorom si musíme „odžiť“ emócie spojené s rozchodom. Týmto spôsobom uzatvárame starú etapu a môžme ísť ďalej, postupne prejsť do nového vzťahu.

Veľmi dôležité obdobie je takpovediac medziobdobie vzťahov. Dopriať si čas pre seba. V zdravom fungovaní človeka sa po odsmútení z rozlúčenia starého vzťahu si psychika človeka pýta pohladenie nie hneď novým vzťahom, ale zdravým sebasýtením. Do tohto obdobia patrí všetko, čo mi vedelo pomôcť nielen pri problémoch, ale čo som vždy mala rada. Vedieť vnímať, na čo mám chuť, čo potrebujem – ak sa cítim unavená, doprajem si relax, aktívny relax – každý podľa svojho nastavenia (ak ste kedysi tancovala, skúsiť to ak nie hneď organizovane, tak aspoň doma s kamarátkami alebo sama, zaobstarať dobrú hudbu, úbor.., alebo rôzne tvorivé činnosti v tvorivých dielňach, alebo sama v domácom prostredí, možno zorganizovať opäť nejaké kamarátky, podľa toho, čo je nám pochuti…).

Dôvody neukončenia predchádzajúcich vzťahov:

  1. vyhýbanie sa prežívaniu bolestivých pocitov, patriacich k vzťahovým stratám, rozpadom, rozlúčkam = preto sa rozhodnem prekryť bolesť vášňou nového vzťahu
  2. ak sa ukazuje nový vzťah skôr, ako mám vyriešený pôvodný vzťah, a ja nechcem odkladať nový vzťah z dôvodu strachu, že mám poslednú šancu. Možno nemám veľa času, a práve preto, nemala by som plytvať časom a nesprávnou voľbou.

Ak hľadám zrelý vzťah, chcem sa v ňom cítiť bezpečne a dôverne. Chcem byť milovaná/ý a pochopená/ý. Ak hľadám zrelý vzťah, hľadám zrelého partnera. Každý zrelý partner pochopí dôvod odkladania a dá nám ten potrebný čas.

Podľa reagovania partnera uvidíme akú kvalitu bude nový vzťah neskôr mať:

  1. partner mi dá čas – signál, že mu na mne záleží, je trpezlivý, zároveň sa zaujíma — môžeme sa kontaktovať, vedieť o sebe, tu vidím, ako žije on, ako žijem, fungujem ja.
  2. ak sa partner javí netrpezlivo, znepokojene, nepríjemne až podmieňujúco – tu je pre mňa dôležitý signál, ktorý hovorí napr. o partnerovej sebeckosti, zahľadenosti do seba, o neschopnosti vcítiť sa do môjho prežívania… Je na mojom rozhodnutí, či takého partnera chcem.

Ak som si vedomá tohto 2. signálu a dôsledkov z neho vyplývajúcich, je pre mňa bezpečné si takýto vzťah nezačínať. Neočakávať, že sa správanie partnera časom zmení. (Ak sa i napriek týmto rizikám do vzťahu pustím, púšťam sa do rizík, za ktoré som zodpovedná ja sama, nie partner, lebo on už prvé signály o svojej „kvalite“ vysielal a ja som ich prijala. Tak sa môžem dostať do začarovaného kruhu neschopnosti nájsť pre seba vhodného partnera).