Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Hrčková & Kundrát, s. r. o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb s ktorými sme v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu zaručujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené dokumenty, ktoré vám poskytnú podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou:

1. Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2. Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním poradenskej činnosti.


Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 4. 1. 2021.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu centrum@emocnezdravie.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Hrčková & Kundrát, s. r. o.