Techniky na zvládanie úzkosti

Ak Vás prepadne silnejšia úzkosť, skúste niektorú z nasledujúcich techník.

  • „Trojuholníkové“ dýchanie. Začnite voľným výdychom. Potom sa pomaly nadýchnite nosom, v duchu počítajte od 1 do 4. Zadržte dych, v duchu znova počítajte od 1 do 4. Pomaly vydýchnite ústami (taktiež na 4 doby). Niekoľkokrát opakujte.
  • Ukotvenie v prítomnosti. Naše myšlienky môžu byť často zdrojom úzkosti. Vtedy je potrebné ich zastaviť. Použite na to svojich päť zmyslov: zastavte sa a jednoducho si skúste povedať nahlas alebo v duchu, čo práve teraz vidíte, počujete, hmatáte okolo seba, cítite a akú chuť vnímate v ústach. (Ide o konkrétne jednoduché veci, napr. vidím pohár, hmatám operadlo stoličky, počujem tikať hodiny atď.) Dostanete sa tak do prítomnosti, ďalej od myšlienok a úzkosti. Skúste použiť kedykoľvek, keď sa vaše myšlienky na budúcnosť začnú vymykať kontrole.
  • Iný spôsob ukotvenia v prítomnosti. Zastavte sa, trikrát sa pomaly nadýchnite a vydýchnite  a uvedomte si, čo práve teraz prežívate a kde ste. V duchu pomenujte tri veci, ktoré vidíte okolo seba. Opäť je to spôsob ako sa ukotviť v prítomnosti a ako predchádzať neuvedomovanému stresu.

Pokojne striedajte vyššie uvedené postupy. Ak sú vaše obavy a psychické ťažkosti väčšie ako sami zvládate, kontaktujte nás a môžeme sa dohodnúť na online sedení.

Držte sa, spolu to zvládneme.

Váš Tím Centra pre emočné zdravie a edukáciu.