MUDr. Martin Ondrejkovič

psychiater, psychoterapeut

+421 903 960 902, ondrejkovic@emocnezdravie.sk

Držiteľ licencie Slovenskej lekárskej komory na výkon zdravotníckej praxe v povolaní psychiater a certifikátu zdravotníckej certifikovanej činnosti v odbore psychoterapia

Je absolventom lekárskej fakulty UK, Bratislava,  s atestáciou v odbore psychiatria.  Pracoval ako psychiater na ambulancii NsP Milosrdní Bratia v Bratislave, aj ako nezávislý tréner, facilitátor,  konzultant v oblasti HR, terapeut a kouč. Je jedným z konateľov spoločnosti Progresso Time s.r.o. zaoberajúcej sa osobnostným rozvojom na mnohých úrovniach.

Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z terapeutickej praxe spolu s 15-ročnými skúsenosťami so vzdelávaním pracovníkov v oblasti biznisu. Za svojej kariéry nadobudol vedomosti a skúseností z rôznych oblastí, ktoré kombinuje do svojho jedinečného štýlu práce s klientmi.

Ukončil výcvik v poradenstve a psychoterapii centrovanej na klienta – PCA (tzv. rogeriánsky výcvik) akreditovaný MŠ SR, výcvik v rodinných a systemických konšteláciach Zlaty Šramovej a Ivana Verny (Laros ČR) a tréning  manažmentu stresu a krízovej intervencie spolu s tréningom trénerov v rámci zavádzania psychickej prvej pomoci a psychosociálnej starostlivosti v záchrannej službe. Je členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a vlastníkom Certifikátu zdravotníckej certifikovanej činnosti v odbore psychoterapia.

V poslednej dobe sa bližšie zaoberá prevenciou a terapiou syndrómu vyhorenia v rôznych fázach, k čomu ho priviedla osobná skúsenosť s touto životnou situáciou. Pri práci s klientom využíva v závislosti od situácie a potrieb klienta terapeutický alebo koučovací prístup, prípadne kombináciu oboch spolu s mentoringom.

Rozhovor s ním o tejto téme a vlastnej skúsenosti vyšiel pod patronátom magazínu Forbes ako súčasť série rozhovorov venovanej téme syndrómu vyhorenia (čítať viac).

Bližšie k nahliadnutiu je online diskusia o syndróme vyhorenia O.Z. No more stigma na ich FB stránke (v histórii 6. 11. 2018).

Podcast k téme duševných porúch v súčasnej epidemiologickej situácii (aktuality.sk 21. 10. 2020; viac).

Ďalej sa venuje nasledujúcim témam: vedenie ľudí a tímov, motivácia, situačné vodcovstvo, management zmeny, osobná efektivita, riešenie konfliktov,  syndróm vyhorenia, efektívna komunikácia  a tímová spolupráca. O.i. spolupracuje s organizáciami ako Komenského inštitút na vzdelávaní učiteľov, O. Z. Nexteria pri vzdelávaní študentov v leadershipe a ďalších zručnostiach.