Mgr. Katarína Štefaničiaková

špeciálna pedagogička a psychoterapeutka

+421 903 940 736, stefaniciakova@emocnezdravie.sk

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK Bratislava, od r. 2003 pracovala v krízových centrách a v OZ pomoc ohrozeným deťom ako sociálna pracovníčka, terapeutka, pod vedením Dr. J. Štúrovej. Počas práce s obeťami domáceho násilia, absolvovala vzdelávacie školenia v tejto oblasti a časom viedla vzdelávania pre odbornú verejnosť. Za účelom osvety a pomoci bola spoluautorkou publikácie Pomoc obetiam domáceho násilia.

V rokoch 2013 – 2018 pracovala v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu, v zariadení, ktoré sa venuje rizikovým deťom a mládeži s tzv. poruchami správania.

V súčasnosti sa u nás venuje práci s deťmi, dospievajúcou mládežou a dospelými klientmi. Poskytuje poradenstvo pre rodičov pri vývinových a výchovných ťažkostiach. Terapeuticky pracuje s deťmi a dospelými.

V rokoch 2003 – 2008 absolvovala vzdelávanie v psychodynamicky orientovanej psychoterapii (akreditované vzdelávanie v psychoterapii SUR Praha,ČR) a v r. 2015 ukončila program teoretického vzdelávania a supervízie (Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava, SR). V roku 2015 získala kvalifikáciu – psychoterapeut.

Od roku 2016 sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí zameraných na supervízu a teóriu v intenzívnej krátkodobej psychoterapii a v individuálnej hlbinnej psychoterapii, pod vedením PhDr. Juráša, CSc..

V r. 2018 ukončila dvojročné vzdelávanie v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov v Centre hlbinnej psychológie (PORT), pod vedením uznávaného českého detského psychoterapeuta Dr. Potheho.


Katka je druhá zľava
Katka je druhá zľava

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ocenil 9. októbra 2018 výnimočných ľudí, ktorí svojou obetavosťou, ľudským prístupom, láskou a empatiou pomohli iným v núdzi, vykonali mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu nad rámec svojej práce. Podujatie pod názvom Sociálny čin roka sa konalo už po pätnásty raz v historickej budove NR SR za účasti premiéra Petra Pellegriniho a medzi ocenenými bola tentokrát aj, dnes už naša kolegyňa, Mgr. Katarína Štefaničiaková.